Pilíře Školy Lokahi

Jaké jsou naše pilíře a co očekávat od výuky? 

1.

Děti u nás mají v mnohém svobodnou volbu. Zároveň ale dostávají do rukou zodpovědnost a spolurozhodují o vnitřním řádu školy. Každý hlas má stejnou váhu.

3.

Vycházíme z Montessori pedagogiky a využíváme pomůcky z ní vycházející. Naši průvodci se v této oblasti stále vzdělávají, i v jejich případě je stále co objevovat. 

5.

Respektujeme přírodu a neustále ji objevujeme. Pokud to jde, učíme se venku. Máme to štěstí, že můžeme být v historicky bohaté obci.

7.

U nás nezvoní. Po ranním společném kruhu následuje tříhodinový pracovní cyklus, ve kterém se dítě věnuje své aktivitě tak dlouho, jak potřebuje. Respektujeme, že každé dítě potřebuje k učení svůj daný čas. 

2.

Chováme se k sobě s respektem. Ať už jde o vztah průvodce s dětmi a naopak nebo o vztah průvodců s rodiči. Učíme se společně nenásilné komunikaci.

4.

Třídy budou koncipovány jako trojročí - tři třídy po třech ročnících. Budeme tedy žádat o akreditaci pro první i druhý stupeň. Fandíme věkové rozmanitosti, která je důležitá pro přirozené učení.

6.

Je pro nás důležitá zdravá a výživná strava. Obědy nám zajišťuje vegetariánská restaurace Zetko v Žermanicích. 

8.

Pokroky dětí sledujeme a hodnotíme je slovně. Nechceme, aby jejich motivací byla dobrá známka nebo pochvala, která může být stejně nebezpečná jako strach. Děti se tak učí sebehodnocení, své projektové výstupy navzájem prezentují a oceněním jsou pro ně reálné objevy a přínos komunitě.