top of page

O škole

Školu Lokahi vznikla pod záštitou neziskové organizace Těšínka - spolek pro komunitní vzdělávání v roce 2021. Našim dětem a těm, které se k nám postupně přidávájí chceme předávat vědomosti, ale také svobodu a zodpovědnost. Schopnost kritického myšlení, spolupráce a vědomí své vlastní hodnoty, která není založena na známce. Vycházíme z vlastního vzdělávacího plánu vystavěného na principech Montessori pedagogiky. Protože tvoříme komunitu jazykově smíšených dětí, z českých i polských rodin, od 1.1.2023 chystáme vícejazyčnou výuku - v českém a polském jazyce i rozšířenou výuku anglického jazyka už v prvním trojročí.

Po roce stráveném v pronajatých prostorech v Českém Těšíně se nám povedlo částečně zrekonstruovat starou školní budovu v Chotěbuzi, ve které jsme k 1. 9. 2022 začali poskytovat základní vzdělávání, a to pod novou právnickou osobou Základní školou Lokahi registrovanou v rejstříku škol a školských zařízení.

Východiska naší výuky

SVOBODA A ZODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ UČENÍ

Děti u nás mají částečnou svobodu v tom, co se učí, případně kdy, učí se své vzdělávání plánovat. Když se děti rozhodnou, co se budou učit, nebo kdy se to budou učit, zvyšuje se jejich vnitřní motivace k učení a zároveň tím za učení přejímají zodpovědnost. Průvodce zajišťuje přípravu výuky tak, aby dítěti neunikly důležité oblasti vzdělávání.

 

RESPEKT K SOBĚ NAVZÁJEM

Učíme se spolu komunikovat, velký důraz dáváme na vztahy, řešení konfliktů, soužití v komunitě. Učíme se vyjadřovat a vzájemně respektovat své potřeby. Vedeme ke vzájemnému naslouchání a pochopení. Učitele vnímáme jako průvodce vzděláváním, který je zodpovědný za přípravu vhodného prostředí pro učení.

 

MONTESSORI

Vycházíme z myšlenek Marie Montessori, ctíme vývojové fáze dětí, používáme pomůcky k lepšímu psychomotorickému vývoji dětí, učení/ přijímání informací všemi smysly, vedeme k zodpovědnosti a samostatnosti, „pomáháme dětem, aby to dokázaly samy“.

 

TROJROČÍ

Učíme se od sebe navzájem, a to nejen v rámci jedné věkové skupiny. Učíme se vysvětlovat, pomáhat, říct si o pomoc spolužákovi. Pracujeme na projektech i napříč trojročími.

 

HODNOCENÍ

Učíme děti hodnotit práci svou i svých spolužáků, nepoužíváme známky, veškerou práci hodnotíme slovně. Nesrovnáváme s ostatními, hodnotíme posun v čase.

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Ke každému přistupujeme individuálně, respektujeme rozdílné vzdělávací potřeby dětí i rozdílné tempo. K tomu nám pomáhá více průvodců v jedné třídě i fakt, že se děti učí od sebe navzájem.

 

DEMOKRATICKÁ KOMUNITA

Pořádáme školní sněmy, na kterých si děti tvoří pravidla soužití ve škole, probírají návrhy na zlepšení, případně organizují společné komunitní akce.

 

ROZŠÍŘENÁ JAZYKOVÁ VÝUKA

Děti u nás mají možnost zažít výuku v polštině, kterou chceme nadále posilovat. Také se učíme angličtinu už od první třídy a dále zajišťujeme výuku němčiny a francouzštiny.

Naše pilíře
Sbírka
DSCF5070.jpg

Sbírka na rekonstrukci školy

IMG_0228.JPG

Pokud nám chcete pomoci opravit školu, budeme rádi za finanční dar v jakékoli hodnotě. Potvrzení o převzetí daru vám vystavíme na vaši žádost po přijetí platby. Pro platbu z mobilního bankovnictví slouží QR kód na obrázku. 

"Lokahi"
Harmonogram

Harmonogram
školního roku 2023/2024

4. 9.                              Začátek školního roku

26. - 27. 10.                 Podzimní prázdniny

23. 12. - 2. 1.               Vánoční prázdniny

2. 2.                              Pololetní prázdniny

5. - 11. 2.                      Jarní prázdniny

28. 3.                            Velikonoční prázdniny

28. 6.                            Ukončení školního roku   

DSCF5101.jpg
bottom of page