top of page

O škole

Školu Lokahi vznikla pod záštitou neziskové organizace Těšínka - spolek pro komunitní vzdělávání v roce 2021. Našim dětem a těm, které se k nám postupně přidávájí chceme předávat vědomosti, ale také svobodu a zodpovědnost. Schopnost kritického myšlení, spolupráce a vědomí své vlastní hodnoty, která není založena na známce. Vycházíme z vlastního vzdělávacího plánu vystavěného na principech Montessori pedagogiky. Protože tvoříme komunitu jazykově smíšených dětí, z českých i polských rodin, od 1.1.2023 chystáme vícejazyčnou výuku - v českém a polském jazyce i rozšířenou výuku anglického jazyka už v prvním trojročí.

Po roce v náhradních prostorech se nám povedlo částečně rekonstruovat starou školní budovu v Chotěbuzi, ve které jsme 1.9.2022 začali působit jako Základní škola Lokahi registrovaná MŠMT.

Vše podstatné o škole najdete také v této prezentaci

Pilíře Školy Lokahi

Jaké jsou naše pilíře a co očekávat od výuky? 

1.

Děti u nás mají v mnohém svobodnou volbu. Zároveň ale dostávají do rukou zodpovědnost a spolurozhodují o vnitřním řádu školy. Každý hlas má stejnou váhu.

3.

Vycházíme z Montessori pedagogiky a využíváme pomůcky z ní vycházející. Naši průvodci se v této oblasti stále vzdělávají, i v jejich případě je stále co objevovat. 

5.

Respektujeme přírodu a neustále ji objevujeme. Pokud to jde, učíme se venku. Máme to štěstí, že můžeme být v historicky bohaté obci.

7.

U nás nezvoní. Po ranním společném kruhu následuje tříhodinový pracovní cyklus, ve kterém se dítě věnuje své aktivitě tak dlouho, jak potřebuje. Respektujeme, že každé dítě potřebuje k učení svůj daný čas. 

2.

Chováme se k sobě s respektem. Ať už jde o vztah průvodce s dětmi a naopak nebo o vztah průvodců s rodiči. Učíme se společně nenásilné komunikaci.

4.

Třídy budou koncipovány jako trojročí - tři třídy po třech ročnících. Budeme tedy žádat o akreditaci pro první i druhý stupeň. Fandíme věkové rozmanitosti, která je důležitá pro přirozené učení.

6.

Je pro nás důležitá zdravá, kvalitní a výživná strava.

8.

Pokroky dětí sledujeme a hodnotíme je slovně. Nechceme, aby jejich motivací byla dobrá známka nebo pochvala, která může být stejně nebezpečná jako strach. Děti se tak učí sebehodnocení, své projektové výstupy navzájem prezentují a oceněním jsou pro ně reálné objevy a přínos komunitě.

Naše pilíře
Sbírka
DSCF5070.jpg

Sbírka na rekonstrukci školy

IMG_0228.JPG

Pokud nám chcete pomoci opravit školu, budeme rádi za finanční dar v jakékoli hodnotě na transparentní účet spolku Těšínka: 2202126153/2010. Potvrzení o převzetí daru vám vystavíme na vaši žádost po přijetí platby. Pro platbu z mobilního bankovnictví slouží QR kód na obrázku. 

"Lokahi"
Harmonogram

Harmonogram
školního roku 2022/2023

5. 9.                              Začátek školního roku

26. - 27. 10.                 Podzimní prázdniny

23. 12. - 2. 1.               Vánoční prázdniny

3. 2.                              Pololetní prázdniny

13. - 19. 3.                   Jarní prázdniny

6. 4.                              Velikonoční prázdniny

30. 6.                            Ukončení školního roku   

DSCF5101.jpg
bottom of page