O škole

Jsme na začátku dlouhé cesty a jsme si toho vědomi. Kvůli naším dětem jsme se na ni jako rodiče a pedagogové vydali, abychom v okolí našich domovů vytvořili školu, která odpovídá našim představám. Jednoduše jsme si položili otázku - Co chceme našim dětem předat? Vědomosti, ale také svobodu a zodpovědnost. Schopnost kritického myšlení, spolupráce a vědomí své vlastní hodnoty, která není založena na známce.  Protože tvoříme komunitu jazykově smíšených dětí, z českých i polských rodin, máme v plánu realizovat vícejazyčnou výuku - v českém a polském jazyce i rozšířenou výuku anglického jazyka už v prvním trojročí. 

DSCF5070.jpg

Stále vznikáme. V září 2021 vzniká "komunitní škola" poblíž staré opuštěné školy v Chotěbuzi, která vychází z vlastního vzdělávacího plánu vystavěného na principech Montessori pedagogiky. Děti musí být formálně zapsané na individuálním (domácím) vzdělávání u jejich kmenové školy, u které také probíhá přezkoušení jednou za pololetí.
Tento rok však chceme požádat o registraci školy pod MŠMT a začít s rekonstrukcí objektu, tak abychom mohli od školního roku 2022/2023 začít fungovat jako registrovaná ZŠ.
Pokud se chcete dočíst v čem je a bude naše škola jiná, podívejte se na naše pilíře. Aktuálně máme plnou kapacitu pro školní rok 2021/2022, kde budou nastupovat děti do 1.-6. třídy (1. a 2. trojročí).

Kde jsme

© 2021 Škola Lokahi

Denní harmonogram

7:00 - 8:30                    Příchod dětí

8:30 - 8:45                   Ranní kruh

8:45: - 10:00                  1. Výukový blok

10:00 - 10:15                Svačina

10:15 - 11:15                2. Výukový blok

11:15 - 12:00                3. Výukový blok

12:00 - 12:30                Oběd

12:30 - 13:00                Volná hra venku   

13:00 - 14:00                Tvoření/Divadlo/HV/VV

14:00 - 16:30                Družina (převážně venku)

1 den v týdnu máme projektovou výuku.

DSCF5101.jpg