top of page

Zápis do 1. ročníku

Těší nás Váš zájem o školu Lokahi. Vybrat pro své dítě tu správnou školu je důležité rozhodnutí.
Proto Vám doporučujeme následující postup při rozhodování:

 

1. Přečtěte si veškeré informace o naší škole na webu, projděte si příspěvky na FB a Instagramu.
    To Vám umožní aspoň trochu nakouknout pod pokličku naší školy.

2. Ujistěte se, že vést dítě dle Východisek naší výuky je i Vaše cesta jako rodiče.


Zápis nových prvňáčků pro školní rok 2024/2025 proběhne v Základní škole Lokahi v termínech 
16. 4. 2024 a 18. 4. 2024
.
 

Žádost o přijetí do 1. ročníku (viz. dokument níže) nám vyplněnou doručte v termínu nejdříve od
1. 4. 2024 jedním z níže uvedených možných způsobů:
 

 • datovou schránkou, ID datové schránky je: hacu5dt

 • e-mailem opatřeným elektronickým podpisem na adresu info@skolalokahi.cz,

 • osobním podáním ve škole po předchozí domluvě

 • poštou na dresu školy (rozhodující je datum podání na poštu).
   

Po doručení žádosti budete pozváni na konkrétní termín a hodinu. Zákonní zástupci u zápisu předloží rodný list dítěte a prokáží svou totožnost. Zápis bude složen z formální části, z rozhovoru a z dalších činností s dítětem. V pozvánce obdržíte také registrační číslo uchazeče (osobní identifikační kód) viz. dále.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku: 


Rovněž Vás prosíme o vyplnění „Dotazníku pro zájemce“:


 

Kritéria hodnocení pro přijetí k základnímu vzdělávání:

 • Osobní přítomnost dítěte u zápisu.  (0 nebo 10 bodů)

 • Vhodnost školního vzdělávacího programu „Na společné cestě“ pro dané dítě. Tyto předpoklady a připravenost dítěte na náš vzdělávací program budou posuzovány a ověřovány pedagogem během zápisových aktivit ve třídě. (0 - 80 bodů).

 • V době nástupu dítěte do školy je jeho starší sourozenec žákem naší školy. Viz. údaje ze školní matriky. (0 nebo 10 bodů) – doplňkové kritérium při rovnosti bodů.
   

Po zápisu a vyhodnocení všech kritérii vyvěsí škola nejpozději do 30 dní po ukončení zápisu výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy, a to pod registračním číslem dítěte. 

Zákonní zástupci dítěte rovněž obdrží výsledky přijímacího řízení v podobě návrhu na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí do svých datových schránek (případně e-mailem, osobně či poštou) nejpozději do 30 dní po ukončení zápisu.

 

Konečnou podmínkou pro přijetí je podpis smlouvy o poskytovaném základním vzdělávání mezi školou a zákonnými zástupci dítěte. Celkový maximální plánovaný počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 je 8. V případě shodného bodového hodnocení u více dětí, tedy nelze-li dítě vybrat na základě vyhodnocení kritérií, rozhoduje o přijetí los.

V současné době má škola podanou žádost o navýšení kapacity školy od 1. 9. 2024. Od tohoto data zároveň plánujeme zprovoznit dvě nové učebny.

226420903_187223696798384_3802960551368373223_n.jpg
Kotva 1
bottom of page