top of page

Spolupráce se spolkem Campanella a Projekt Bilingvní Montessori Třídy
2020-2021

119106377_360754248641815_4362633609535057591_n.jpg
121235288_386251729425400_2462886307397362225_n.jpg

Co bylo před Lokahi

Ve snaze pomoci vytvořit návaznost školní docházky pro absolventy dětské skupiny
Campanella (kde jsou děti vedeny podle principů Montessori pedagogiky) spolek
Campanella, z.s. ve školním roce 2020-2021 "dal křídla" první vlaštovce v podobě projektu Bilingvní Montessori třídy pro děti ve věku 5-7 let.

 

Partnerem projektu byla polská organizace Fundacja Punktum Montessori z sousedního Cieszyna, jejíž členové se aktivně podíleli na zajištění pedagogického vedení třídy i na technicko-organizačních záležitostech.

 

Třída fungovala od září 2020 do června 2021 v prostorách budovy na ulici Školní v Českém Těšíně, přičemž výuky se účastnily děti jak z českých, tak z polských rodin. Ta byla vedena českými i polskými pedagogy dvojjazyčně, s důrazem na pěstování vzájemného respektu k oběma kulturám.


Celý projekt bylo možné realizovat především díky podpoře Mezinárodního visegrádského fondu, přesněji projektu Bilingual Montessori Class. Bylo tak umožněno zakoupení Montessori pomůcek, tiskárny a fotoaparátu pro organizační a administrativní účely, dále byla podpora využita k pokrytí nákladů na nájem prostor, školení pedagogů a zřízení webových stránek.


Nelehké pandemické období realizaci projektu v mnoha ohledech poměrně komplikovalo, a tak byla výuka několikrát z důvodu protikoronavirových opatření i na několik týdnu přerušena. Bohužel ze stejných důvodů bylo znemožněno i pokračování projektu dle původního záměru, tj. začlenění Montessori třídy do struktur ZŠ s pol. jaz. vyuč. v Těrlicku od září 2021 (z důvodu velkého opoždění rekonstrukce prostor potřebných pro třídu).

 

Na jaře 2021 se ale reálné návaznosti projektu otevřela další možnost, a to v podobě
spolupráce se zakladateli nově vznikající školy Lokahi. Po několika setkáních, kde jsme
sdíleli svá očekávání a vize týkající se procesu školního vzdělávání a také
organizačně-technické možnosti, jsme se rozhodli pro vzájemnou podporu. Škola Lokahi ve své filozofii vychází mj. také z Montessori pedagogiky, je otevřena dvojjazyčnému(česko-polskému) vzdělávání a působí taktéž v Českém Těšíně (do budoucna v sousední Chotěbuzi).

 

Děti, které tak v roce 2020-2021 docházely do Bilingvní Montessori třídy, nyní úspěšně
pokračují ve škole Lokahi.

 

Spolek Campanella by chtěl na tomto místě poděkovat organizacím, u kterých bylo možné čerpat inspiraci pro realizaci projektu, za jejich za podíl na aktivním vytváření možností pro inovativní vzdělávání po obou stranách řeky Olše:

 

visegrad_fund_logo_supported-by_blue_800px.jpg

Spolupracujeme také s...

LOGOpruhledne.png
PEGRES_logo_cerne-1024x1024.jpg
11169733_560951280714065_5580276456141097105_o.jpg

Chcete nás podpořit?

Těšínka - spolek pro komunitní vzdělávání

Pod Bučinou 195, Český Těšín

Tel: 739 805 795

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page