top of page

VEŘEJNÉ ČTENÍ Z DÍLA J. A. KOMENSKÉHO - 10. 5. 2024

Program veřejného čtení na ZŠ Lokahi
 

V pátek 10. května od 16.00 hodin zveme na veřejné předčítání úryvků z knihy Labyrint světa a ráj srdce žáky naší školy. Čtení textů bude proloženo moderátorskými vstupy či uměleckým  vystoupením dětí. V průběhu akce máme v plánu rovněž otevřít naši novou galerii na chodbě a schodišti naší školy vernisáží výstavy plakátů ze života Komenského a také tematicky zaměřených výtvarných děl našich žáků. Kromě drobného občerstvení během vernisáže plánujeme nabídnout příchozím napečené dobroty za dobrovolný příspěvek, který bychom rádi použili na pokrytí vzniklých nákladů na zakoupení rámů obrazů do naší galerie. Rámy plánujeme používat v budoucnu i během dalších výstav, čímž bychom rádi podpořili komunitní život ve škole i obci.
 

 

 

 


Den otevřených dveří 
 

Trvání akce včetně vernisáže odhadujeme na dvě hodiny. Během této akce bude škola otevřena veřejnosti. Bude možnost si prohlédnout zrekonstruované prostory tříd a po skončení oficiální části bude prostor na otázky na ředitele školy či průvodce.
 

O projektu Komenský2020
 

Veřejné čtení z Komenského díla se koná v různých kulturních i vzdělávacích institucích po celé zemi.  Čtou se Komenského citáty, úryvky z knihy Porada o nápravě věcí lidských či od roku 2023 vybrané texty z knihy Labyrint světa a ráj srdce, od jehož vydání uplynulo ve zmíněném roce 400 let. Tyto akce jsou zaštiťovány projektem Komenský 2020, který si klade za cíl oslovit společnost s poselstvím učitele národů, předat jeho nadčasový odkaz. Více o projektu se dozvíte například na stránkách www.komensky2020.cz či v tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=kfDrNGFL36Y&t=77s


Není to poprvé, co se naše škola zapojila do tohoto projektu. V letošním školním roce jsme využili rovněž nabídky lektorovaného programu o J. A. Komenském pro žáky 7. - 9. třídy. Příležitostně používáme i další materiály pro výuku, které mají také za cíl popularizovat myšlenky Komenského. Nedílnou součástí některých projektových dnů jsou vyučovací hodiny vedené podle výukových metodik, které vznikly v rámci partnerského projektu Úcta k životu – Základ pro demokratickou kulturu (https://eu.uctakzivotu.cz/).
 

Proč nám tolik záleží na šíření myšlenek tohoto velikána českých dějin?

Jednoduše proto, že jeho myšlenky jsou nám blízké. Dílo Labyrint světa a ráj srdce napsal v době, kdy zemřela jeho milovaná manželka se dvěma dětmi, a musel se skrývat před pronásledovateli. Přesto neztratil naději. Také měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Své myšlenky shrnul Komenský v díle Porada o nápravě věcí lidských, které však nikdy nedokončil. Můžeme se tak na proměně světa k lepšímu podílet jako jednotlivci či komunita.

labyrint-1200×1200.jpg
bottom of page